Select Page
Kako se počutiš, ko si hipnotiziran?

Prijetno. V hipnotičnem transu je pozornost usmerjena v notranje doživljanje, vse kar se dogaja v okolici je začasno nepomembno in pogosto nezaznavno. Človek je globoko sproščen in miren, težave so odmaknjene za obzorje zavesti. Izkušnja je podobna dnevnemu sanjarjenju ali tonjenju v sen. Nismo nezavestni ali ne spimo, smo torej zavestni in se zavedamo hipnoterapevtovega glasu. Vseskozi imamo nadzor nad svojim vedenjem in nad tistim, kar doživljamo. Kadarkoli želimo se lahko sami in brez posredovanja hipnoterapevta vrnemo iz hipnotičnega transa.

Kako je z dovzetnostjo za hipnozo?

Ljudje smo različno dovzetni za hipnotični trans, medosebne razlike lahko ugotavljamo s psihološkimi testi. Velika večina ljudi se zlahka spusti v hipnotični trans in po približno treh hipnotiziranjih lahko dosežejo globok trans. Po ocenah nekaterih je približno 5 % ljudi takšnih, da se jih ne da hipnotizirati.

Je vsakogar mogoče hipnotizirati?

Skoraj. Nekateri menijo, da je v celotni populaciji približno 5 % takšnih, ki ji ni mogoče hipnotizirati. V veliki večini lahko hipnotiziramo tisto osebo, ki to dovoli ali si tega želi. Večja ko je pripravljenost na prehod v hipnozo, globlji je trans, kar je pri nekaterih oblikah hipnoterapije ključnega pomena za njeno učinkovitost.

Ali hipnoza okrepi spomine?

Primanjkuje trdnih dokazov, da s hipnozo spodbudimo natančen priklic spominov na preteklost. Danes je med psihologi na splošno sprejeto mnenje, da s pomočjo hipnoze prikličemo več spominskih podrobnosti kot sicer, a se pri tem pojavlja tudi več napak. Napak se hipnotizirane osebe ne zavedajo, zato pogosto prihaja do neupravičene gotovosti v točnost obujenih spominov. Zaradi hipnoze lahko pride tudi do ustvarjanja neobstoječih ali zmotnih spominov. Hipnoterapevti z diplomo iz psihologije morajo to upoštevati, sicer grobo kršijo kodeks psihološke etike.

Hipnoza pomaga pri pregledovanju in rekonstrukciji obstoječih spominov na dogodke, ki so povezani s klientovimi težavami. Nikakor pa hipnoze ne moremo uporabiti kot sredstva za obujanje problematičnih spominov, za katere pred hipnozo klient ni vedel, da obstajajo. Takšni spomini so zelo verjetno izmišljeni. Ljudje pogosto menijo, da lahko s hipnozo obudimo pozabljene (potlačene) dogodke, zato zaradi pričakovanj ustvarjajo izmišljene spomine.

Ali hipnoza zbriše spomine?

Izguba spomina se lahko pojavi med ali po hipnozi (npr. hipnotizirana oseba pozabi na sugestije, ki ji jih je slišala v hipnotičnem transu). Amnezija je posledica hipnotizerjevih sugestij in jo lahko dosežemo pri približno četrtini hipnotiziranih oseb. Pri hipnoterapiji je v nekaterih primerih pozaba želena, vendar ni popolna in jo hipnotizirana oseba po večkratnih poskusih spominjanja lahko premaga. Nezmožnost spominjanja poteka hipnoterapije je znak globokega transa.

Kakšno je tveganje pri uporabi hipnoze?

Hipnoterapija je neškodljiv postopek, tveganje je podobno kot pri psihoterapevtskih postopkih. Seveda to velja, če hipnoterapijo izvaja primerno izobražen in usposobljen terapevt.

Je skupinska hipnoza enako dobra kot individualna hipnoterapija?

V veliki večini primerov je skupinska hipnoza bistveno manj učinkovita, saj se hipnoterapevt ne prilagaja posameznikovim lastnostim in potrebam. Podobno velja tudi za poslušanje CD-jev, na katerih so posneti splošni hipnotični skripti.

Naročil bi se na hipnoterapijo! Hipnoterapijo izvaja dr. Igor Areh.