Select Page

Hipnozo lahko opredelimo kot posebno stanje spremenjene zavesti (trans), v katerem so hipnotizirane osebe zelo dovzetne za sugestije hipnotizerja. Ne glede na to, kako globoko je oseba hipnotizirana, se običajno zaveda dogajanja okoli sebe in se nanj tudi primerno odziva. Po vrnitvi iz hipnotičnega transa se osebe navadno spomnijo večine sugeriranih vsebin, neredko tudi vsega, kar se je dogajalo med hipnotičnim transom.

V Britanskem psihološkem združenju, ki velja za eno najbolj uglednih znanstvenih združenj v svetovnem merilu, hipnozo opredeljujejo kot odnos med hipnotizerjem in hipnotizirano osebo. V tem odnosu skuša hipnotizer vplivati na zaznave, čustva, mišljenje in vedenje hipnotizirane osebe. To počne tako, da jih s pomočjo sugestij vabi, da se osredotočijo na določene ideje in prizore. Hipnoza je povsem naraven pojav, v njej ni nič skrivnostnega, mističnega ali nadnaravnega.

V hipnotičnem transu je aktivnost leve (analitične) možganske poloble močno zmanjšana, aktivnost desne poloble pa pospešena. Zaradi tega je zavestni nadzor mišljenja bistveno omejen, podzavestni nivoji duševnosti pa lažje dostopni.

Katere vrste hipnoze obstajajo?

Ločimo hipnoterapijo (medicinsko hipnozo) in odrsko hipnozo. Hipnoterapija je namenjena lajšanju ali odpravi težav, odrska hipnoza pa je oblika zabave, pri kateri hipnotizer osebi sugerira, da doživlja ali počne nekaj posebnega s čimer zabava občinstvo.

Hipnotizerji med publiko s preprostimi testi sugestibilnosti izberejo osebe, ki so najbolj dovzetne za hipnotične sugesti

je. Tako npr. hipnotizer občinstvu sporoči, da bo naenkrat hipnotiziral vse navzoče in pri tem pozorno opazuje, kdo med publiko se najbolj

Članek: dr.Igor Areh odziva na njegova navodila. Pogosto se tudi uporablja test, pri katerem hipnotizer na oder kliče osebe in jim naroča naj vznak padajo v njegovo naročje. Tista oseba, ki to stori brez zadržkov, je visoko sugestibilna in primerna za hipnotizerjevo predstavo. Za indukcijo hipnoze uporabljajo postopke, ki so dramatični in namenjeni vzbujanju spoštovanja in avtoritete pri občinstvu. Pri hipnoterapiji so povsem odveč in se ne uporabljajo, ker je učinek hipnoterapije bolj odvisen od kakovosti odnosa med klientom in hipnoterapevtom in ne od avtoritete ali strahospoštovanja do hipnoterapevta. Pri odrski hipnozi, ko se osebe podredijo pričakovanjem hipnotizerja in publike, lahko počnejo stvari, ki jih v običajnih okoliščinah ne bi. Sicer pa velja, da se v hipnotičnem transu vedemo v skladu s svojim vrednotami in moralo.

Članek: dr. Igor Areh